Hasta Kayıt Kabul Sertifika Programı

Hasta Kayıt Kabul Sertifika Programı

Hasta Kayıt Kabul Nedir?

Hasta Kabul Sertifika Programı tıbbi sekreter olarak çalışan ya da çalışmak isteyen, alan değiştirmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları için tasarlanmıştır. Sekreterlik mesleği bir taraftan sekreterlik mesleği ile ilgili uzmanlık bilgilerin, diğer taraftan da sekreterlik bilgisi ile ilgili diğer bilim dallarına ilişkin bilgileri içeren bir meslektir. Sekreterlik mesleği aynı zamanda gelişen teknolojiyi ve piyasa koşullarını sürekli öğrenme ve uygulamayı gerektiren bir meslektir.

Hasta Kayıt Kabul Eğitiminin Size Katkısı Nedir?

• Tıbbi dokümanların çeşitlerini, kullanım alanlarını ve dokümanlar hakkındaki yasal düzenlemeleri bileceksiniz, hastane arşivinin oluşturulması ve düzenlenmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanacaksınız.
•  Sağlık kurumlarında çalışabilirsiniz.
•  Hasta yönlendirme, danışma, kayıt, hekim asistanlığı gibi görevler yapabilirsiniz.
•  Tıbbi sekreter olarak çalışabilirsiniz.
• Tıbbi Sekreterler, sağlık hizmeti sunan kurumlar, hastaneler, geriatri merkezleri ve evde bakım merkezleri yanında ayakta sağlık hizmeti sunan doktor muayenehaneleri, diş hekimi muayenehaneleri, diğer sağlık personeli muayenehaneleri sağlık birimlerince sunulan ayakta bakım merkezleri, tıbbi teşhis amaçlı tüm bu sağlık kuruluşlarında tıbbi sekreter “hasta kabul işlemleri personeli” olarak görev yapabilirsiniz.

Eğitimin İçeriği

1) Halkla İlişkiler ve İletişim
2) Güzel Konuşma Diksiyon Ve Beden Dili
3) Protokol Kuralları Ve Sekreterlik
4) Tıbbi Terminoloji
5) ICD-Hastalıkların Kodlanması
6) Tıbbi Dokümantasyon, Dosyalama, Arşivleme Yazışma Teknikleri
7) Sekreterlik Esasları Ve Tıp Sekreterliği
8) Hastanelerde Sekreterlerin Görevleri
9) Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ve Türk Sağlık Sistemi Kriz, Risk Ve Çatışma Yöntemleri
10) Sosyal Güvenlik Uygulamaları


Instagram

@maviegitim

Whatsapp

+90 553 683 24 27

Telefon

0 312 212 24 28

Harita

Mavi Eğitim Danışmanlık