Montessori Sertifika Eğitimi

Montessori Sertifika Eğitimi

Montessori Eğitmen Eğitimi

Montessori Nedir?

Montessori, çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına uygun olacak şekilde, her çocuğun farklı öğrenme hızına sahip olduğunu kabul eden, özgür eğitim bilimidir. İsmini ise yöntemin geliştiricisi olan İtalya’nın ilk kadın doktoru, Pedagog Maria Montessori’den almaktadır.Bu, çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir pedagojidir. Montessori okullarında çocuklar, istedikleri materyalle, istedikleri zaman, istedikleri yerde calışırlar. Dolayısıyla Montessori yönteminin özü, çocuğa önceden hazırlanmış bir çevrede kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan, kendi kendine oluşan ve gelişen bir yöntem ve sistem anlayışıdır.
Montessori Eğitiminin Size Katkısı Nedir?
•    Montessori eğitimi alan bir birey uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olabilir. Bu belge ile belli bir tecrübe edindikten sonra Montessori eğitmeni olabilir.
•    Montessori eğitmen eğitimi sertifika programına katılarak alınacak montessori eğitmenliği sertifikası ile çocukların daha güzel bir hayat yaşamalarına, daha mutlu yetişmelerine ve iyi bir eğitim almalarına yardımcı olabilirsiniz.
•    Montessori eğitmeni yada Montessori öğretmeni olarak çocukların eğitimine katkıda bulunabilirsiniz.
•    Evde, çocuklarına Montessori eğitim anlayışıyla yaklaşmak isteyen ebeveynler tarafından da tercih edilebilir. 

Eğitimin İçeriği

1.    Maria montessorinin yaşamı
2.    Montessori metodunun doğuşu
3.    Montessorinin eserleri
4.    Montessorinin düşüncelerini etkileyen entelektüel ortam
5.    Montessori yönteminin felsefesi
6.    Montessori metodu
7.    Montessori metodunun hedefleri
8.    Eğitim ortamının etkin aktörü: çocuk
9.    Montessori metoduna göre düzenlenen ortam (sınıf)
10.    Montessori metodunda öğretmen ve genel özellikleri
11.    Montessoriye göre çocukların gelişim aşamaları
- erken çocukluk gelişim aşaması 0-6 yaş (bilinçsiz emici zihin- bilinçli emici zihin)
- son çocukluk gelişim aşaması 6-12 yaş
- ergenlik gelişim aşaması 12-18 yaş
- erişkinlik gelişim aşaması 18-24 yaş
12.    Montessoriye göre duyarlı dönemler
- hareket
- dil
- küçük nesnelere duyulan ilgi
- düzen
- müzik
- görgü ve nezaket
- duyuların incelik kazanması
- yazma
- okuma
- uzamsal ilişkiler
- matematik
13.    Montessori yaklaşımında temel ilkeler
- hareket ve kavrama ilkesi
- Özgür seçim ilkesi
- ilgi ilkesi
- dış ödüllerden kaçınma ilkesi
- alıştırmanın tekrarı ilkesi
- dikkatin Polarizasyonu- konsantrasyon ilkesi
- normalleştirme ilkesi
- yetkilendirme/güçlendirme ilkesi
- akranlarla ve onlardan öğrenme ilkesi
14.    Montessori programının özellikleri
15.    Bireysel eğitim
16.    günlük yaşam materyalleri ve örnek etkinlikler
17.    duyu ve materyalleri ve örnek etkinlikler
18.    dil materyalleri ve örnek etkinlikler
19.    matematik materyalleri ve örnek etkinlikler
20.    kozmik eğitim materyalleri ve örnek etkinlikler
21.    jimnastik,fiziksel egzersiz ve örnek etkinlikler
22.    Günlük Programı akışı
23.    Montessori programında ailenin yeri
24.    Montessori öğretmeninin eğitimi
25.    Montessori yöntemine yönelik eleştiriler
26.    Montessori yönteminin Türkiye’de uygulanabilirliği
- eğitim ortamında yapılabilecek düzenlenmeler
- gelişim alanlarının desteklenmesi
- uygulamaya yönelik öneriler
27.    Montessori programında değerlendirme
28.    Montessori eğitimi alan kişiler

Instagram

@maviegitim

Whatsapp

+90 553 683 24 27

Telefon

0 312 212 24 28

Harita

Mavi Eğitim Danışmanlık